Zine on picture: The Borough is my Library. A Greater Metropolitan Library Workers Zine. Edited by Alicia Sellie Dec 2009. Viewed at ABC No Rio Zine Library in New York Oct 2018.
Picture by Eva Olthof 2018
The Democratic Library
Glasgow
Read/Write Library
Glasgow Women's Library
Leeszaal West
holistic approach
democratic recruitment
democratic programming
shallow hierarchie
platte organisatie
the library is never neutral
feminist leadership
'adhocratie'
awareness of inequality
everyone a learner
as an activist practice
mode of access
awareness of power structures
the community owns the record
language friendliness
inclusion
cultural ownership
community ownership
daily diplomacy
challenging gender stereotyping
Bread and Roses
Perpustakaan Jalanan
Glasgow Tool Library
Make, Do & Grow Toy Library
mindmap
research
Een aantal onderzoeksvragen:

- Wat betekent het als mensen zelf een bieb of biebvorm beginnen? Wat zijn de beweegredenen van de
initiatiefnemers?

- Worden deze plekken, die democratische waarden nastreven, ook (gedeeltelijk) democratisch gerund?
Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Welke vormen van inspraak zijn er? Is er een hiërarchie of juist niet?

- Wat drijft de vrijwilligers? Hoe zijn zij gekomen tot de keuze voor de plek waar ze werken? Hoe vinden zij tijd voor het doen van onbetaald werk? Wat voor een gevoel krijgen ze bij het doen van vrijwilligerswerk?

- Wat is de ‘machtsbalans’ tussen de mensen die betaald in dienst zijn en de vrijwilligers?

- Met welke artistieke vormen kan ik mijn eigen ervaring en die van anderen vrijwilligers het beste vangen?
Welke artistieke vormen zijn inclusief en democratisch te noemen? Hoe kunnen we samen nieuwe beelden of vormen van documentatie van onze ervaring uitproberen? Bijvoorbeeld samen een ‘vrijwilligerszine’ maken.
Elsewhere
Focussing on:
Ways of organising
volunteering
volunteering as
circular economy
communial ownership
ongoing
institutional transparency
lived experience recognised
to be supported
seeing yourself reflected in institution on all levels
bibliographic anarchy
disorganisation