beschrijving

In deze uitgave zijn alle gedichten van Herman de Coninck (1944-1997) opgenomen die tijdens zijn leven zijn gepubliceerd of door hem voor publicatie waren bestemd, aangevuld met een beperkte selectie uit het nagelaten werk.

De goudvissen hebben hun jongen opgevreten.' Met die inmiddels klassiek geworden beginzin opent Het meesterstuk. Deze roman schetst, onder een voortdurend wisselende belichting, de levensgang van de ambitieuze kunstschilder Johan Steenkamer, een niets en niemand ontziende charmeur. Het verhaal is gebaseerd op de dramatische structuur van Mozarts Don Giovanni. Aan het slot presenteert Johan tijdens de feestelijke opening van een groots opgezette overzichtstentoonstelling van zijn werk zijn meesterstuk: het is niet minder dan een briljante artistieke overwinning op de weerbarstige levensmaterie, maar het is ook een nederlaag. En hij sleurt anderen in zijn val mee...

Beschrijving van de psychische rijping van een scholier, die zeer wordt beïnvloed door zijn iets oudere schoolkameraad Demian.
De reis naar het morgenland is een kort verhaal over een vreemde en schijnbaar doelloze reis. Het doel van de reis schijnt een beproeving, maar wordt aan de lezers niet duidelijk gemaakt. De reis naar het morgenland is de reis naar jezelf. Je begint vol goede moed aan de tocht maar raakt onderweg jezelf kwijt. Je verkoopt dat wat je het liefste doet. Het doel is jezelf weer terug te vinden, je reisgenoten zijn er wel, alleen zag je ze niet meer omdat je verdwaald was.

"Siddhartha is het verhaal van een brahmanenzoon die zijn leven wijdt aan het zoeken naar het ware zelf. Als asceet in de bergen mediteert en vast hij, maar vindt de waarheid niet. Zwervend als bedelmonnik hoort hij spreken over de Boeddha, maar ook de grote Meester kan hem de waarheid niet geven. Dan stort hij zich in het wereldse leven, wordt minnaar van de courtisane Kamala, verwerft rijkdom en bezit, totdat hij voelt hierin ten onder te zullen gaan; en opnieuw wordt hij bedelaar.
Geleid door het heilige Om komt Siddhartha ten slotte aan de grote rivier, symbool van harmonie en vergankelijkheid. In de hut van de oude veerman leert hij de wereld der dingen lief te hebben en te begrijpen. "

Van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten
Enquist, Anna / Het meesterstuk
Coninck, Herman de / De gedichten
Hesse, Hermann / Siddhartha
Hesse, Hermann / Demian & de reis naar het morgenland
Komrij, Gerrit / Komrij’s Nederlandse poëzie
Boekenkast Floortje -
brandsteder@gmail.com
Back